nieuws overzicht

53 pagina's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Dom afval

Jaarlijks gooien particulieren en bedrijven in Nederland ruim 60 miljard kilo afval weg. Een enorme verspilling van grondstoffen en energie. Ook de effecten van zwerfafval en de alsmaar groeiende en bedreigende ’plastic soep’ in de oceanen vindt zijn oorsprong in ons dagelijks afval.

lees meer »

18 augustus 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Patenten

Grote historische transformaties zijn meestal succesvol vanwege het feit dat visie, overheidsplanning en marktwerking elkaar versterken. Het lijkt erop dat het ons juist nu, terwijl de urgentie groter is dan ooit, aan een dergelijke gezamenlijke visie ontbreekt. Waardoor het veel te lang duurt totdat belangrijke innovaties die de wereld een stuk beter kunnen maken, worden toegepast. Ook patenteren lijkt een stagnerende werking te hebben.

lees meer »

7 juli 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Waardeloos

Het is alweer enige tijd mooi weer en ook weervrouw Helga van Leur geeft goede hoop voor de komende zomermaanden. Veel minder betrouwbaar vind ik de positieve berichten uit de financiële wereld en blije boodschappen over economisch herstel vanuit de Haagse politiek. Die doen ons geloven dat we na de grote crisis weer op de goede weg zijn omdat de koersen stijgen.


Hiermee wordt gedoeld op de hogere aandelenkoersen en de dalende rente op staatsobligaties van met name de perifere Eurolanden. Dat suggereert een toenemend vertrouwen in het financiële systeem, maar als we naar de macro-economische cijfers kijken, is er zeker geen reden om aan te nemen dat het echt zoveel beter gaat.


Als rasoptimist waag ik dat zelfs ten stelligste te betwijfelen. Het probleem is namelijk het monetaire systeem zelf dat de mogelijkheid biedt geld te creëren zonder dat daar iets van waarde tegenover staat. Een ander probleem is dat commerciële banken kredieten kunnen verstrekken, zonder dat daar besparingen tegenover staan. Je ziet dat alle centrale banken, inclusief de Europese Centrale Bank, de controle over de economische situatie volledig zijn kwijtgeraakt.

lees meer »

23 juni 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Zin en onzin

Economie is een mooi woord voor huishoudkunde gebaseerd op schaarste. Hoewel ik in vrij ondernemerschap geloof, ben ik ervan overtuigd dat we het huidige kapitalistische systeem drastisch moeten vernieuwen. Dat betekent een systeemverandering die radicaal en snel moet worden ingezet.

lees meer »

24 mei 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

De twijfelbrigade

Sinds de wetenschap wereldwijd aantoont dat de aarde snel opwarmt, wij daar als mensheid grote invloed op hebben en de gevolgen groot zijn, is een kleine groep mensen zich hiertegen gaan verzetten. De klimaatsceptici, zoals deze lieden ook worden genoemd.


De bakermat van deze beweging vinden we in Amerika. Veelal fundamentalistische christenen die het een vorm van hoogmoed vinden dat wij over het klimaat en de schepping zouden kunnen beslissen. Of ideologisch gemotiveerde dienaren van de vrijemarktvisie en de fossiele brandstoffenenergie, die met zogenaamde denktanks een boel geld verdienen en met veel overtuigingskracht de grootste onzin verkondigen. Laatstgenoemde groep kun je vergelijken met de lobby van de tabaksindustrie die ons met leugens en propaganda decennialang liet geloven dat roken niet ongezond was.


Milieudeskundige Jan Paul van Soest, die een paar jaar geleden in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een essay over dit onderwerp schreef, geeft nu in boekvorm onder de titel De twijfelbrigade een genuanceerde beschouwing over deze gang van zaken. Hij doet letterlijk een boekje open over een kleine, maar hardnekkige groep verwarringzaaiers die in veel gevallen echt in hun eigen nonsens geloven. lees meer »

12 mei 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Hoogvermogen led armatuur

Tendris Solutions heeft de ontwikkeling van het hoogvermogen led armatuur afgerond, de verkoop is inmiddels gestart via Lemnis public lighting. lees meer »

5 mei 2014 - Tendris - Tendris nieuws