nieuws overzicht

53 pagina's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Opening Proeffabriek voor algenraffinage Valorie in RTL nieuws

RTL Nieuws besteedde in haar uitzending van 8 september aandacht aan de opening van VALORIE, de eerste mobiele algenraffinaderij pilot-fabriek, die op deze dag plaatsvond in Lelystad. lees meer »

15 september 2014 - RTL Nieuws - Tendris nieuws

Op de pof

Augustus was de maand waarin onze regering in spijkerbroek en trui op een landgoed in Twente bij elkaar was om inspiratie op te doen, ideeën te delen en de basis voor de toon van de Troonrede te leggen. De uitkomst werd summier met de pers gedeeld. Economische groei en werkgelegenheid zijn de allerbelangrijkste speerpunten voor het tweede deel van deze kabinetsperiode. Afhankelijk van de politieke kleur werd slechts de volgorde van de aandachtpunten aangepast, maar verder bleef het bij deze twee bijna verheven mantra’s. De natie lijkt instemmend te knikken.

lees meer »

1 september 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Dom afval

Jaarlijks gooien particulieren en bedrijven in Nederland ruim 60 miljard kilo afval weg. Een enorme verspilling van grondstoffen en energie. Ook de effecten van zwerfafval en de alsmaar groeiende en bedreigende ’plastic soep’ in de oceanen vindt zijn oorsprong in ons dagelijks afval.

lees meer »

18 augustus 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Patenten

Grote historische transformaties zijn meestal succesvol vanwege het feit dat visie, overheidsplanning en marktwerking elkaar versterken. Het lijkt erop dat het ons juist nu, terwijl de urgentie groter is dan ooit, aan een dergelijke gezamenlijke visie ontbreekt. Waardoor het veel te lang duurt totdat belangrijke innovaties die de wereld een stuk beter kunnen maken, worden toegepast. Ook patenteren lijkt een stagnerende werking te hebben.

lees meer »

7 juli 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Waardeloos

Het is alweer enige tijd mooi weer en ook weervrouw Helga van Leur geeft goede hoop voor de komende zomermaanden. Veel minder betrouwbaar vind ik de positieve berichten uit de financiële wereld en blije boodschappen over economisch herstel vanuit de Haagse politiek. Die doen ons geloven dat we na de grote crisis weer op de goede weg zijn omdat de koersen stijgen.


Hiermee wordt gedoeld op de hogere aandelenkoersen en de dalende rente op staatsobligaties van met name de perifere Eurolanden. Dat suggereert een toenemend vertrouwen in het financiële systeem, maar als we naar de macro-economische cijfers kijken, is er zeker geen reden om aan te nemen dat het echt zoveel beter gaat.


Als rasoptimist waag ik dat zelfs ten stelligste te betwijfelen. Het probleem is namelijk het monetaire systeem zelf dat de mogelijkheid biedt geld te creëren zonder dat daar iets van waarde tegenover staat. Een ander probleem is dat commerciële banken kredieten kunnen verstrekken, zonder dat daar besparingen tegenover staan. Je ziet dat alle centrale banken, inclusief de Europese Centrale Bank, de controle over de economische situatie volledig zijn kwijtgeraakt.

lees meer »

23 juni 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns

Zin en onzin

Economie is een mooi woord voor huishoudkunde gebaseerd op schaarste. Hoewel ik in vrij ondernemerschap geloof, ben ik ervan overtuigd dat we het huidige kapitalistische systeem drastisch moeten vernieuwen. Dat betekent een systeemverandering die radicaal en snel moet worden ingezet.

lees meer »

24 mei 2014 - Ruud Koornstra - telegraaf columns